(Overview EV2 Conference 2015 18092015 | Преглед Конференција ЕВ2 18092015

Драги пријателки и пријатели, професорки и професори, ентузијасти, другарки и другари, повелете пост-фестум материјалите кои ги генериравме за време на Конференцијата ЕВ2 | Conference EV2 кога имавме Првo ЕКСПО ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ ВОЗИЛА, Електричен полигон 2, Работилница за практични апликации во ЕВ, Презентации на ЕКСПОНАТИ, вклучувајќи видео, презентации, медиумски одзив, фотографии итн. Повикот: http://bit.ly/1K0v0U4.

Dear friends and colleagues, we present you the materials generated on the EV2 Conference held on the 18th september 2015 in the Institute for MKMM and vehicles, new building, Mechanical faculty – Skopje, including video, photos, presentations, media coverage etc. The call: http://bit.ly/1K0v0U4.

Преглед | Overview

 

 

Електричен полигон 2 | Electric polygon 2 2015

ФБ слики | FB photos http://on.fb.me/1iCHMC6

Sesssion 1 & 2 | Сесија 1 & 2


(download) flyer | флаер Електричен полигон 2

 

 

Работилница за ЕВ | WS for EV 2015

ФБ слики | FB photos http://on.fb.me/1NUr9NX

Session 3 | Сесија 3

(download) Presentations | Презентации
EVWS Intro_Gasteovski
EVWS 1_Velkovski
EVWS 2.1_Zrncev
EVWS 2.2_Jovanovski
EVWS 3_Rasilier
EVWS 4_Danilovski

 

 

Конференција ЕВ2 | Conference EV2 2015

ФБ слики | FB photos http://on.fb.me/1gZw1UY

Session 4 | Сесија 4


(download) Presentations | Презентации
Conf EV2 1_Aceski
Conf EV2 2_Vasikj Spasov
Conf EV2 3_Trpevski
Conf EV2 4_Kocov Kjosevski
Conf EV2 5_Cvetkovski
Conf EV2 6_Ben van de Geer

 

 

ЕКСПО ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ ВОЗИЛА | EV EXPO 2015

ФБ слики | FB photos http://on.fb.me/1OZshRp

Session 5 | Сесија 5

 

 

Презентации на ЕКСПОНАТИ | EXPO presentations 2015

ФБ слики | FB photos http://on.fb.me/1OZshRp

 

 

Секција за благодарност!

Им благодариме на сите предавачи кои се одѕваа на поканата на Е-мобилност како на Работилницата така и на Конференцијата. Благодариме на секторот за екологија и природа при град Скопје, им благодариме на ентузијастите кои конвертираа возила и кои дојдоа да ги презентираат своите електрични возила, благодариме на поддршката од АМ ЦЕРТ која ги направи првите хомологации во Македонија. Тимот на ЕЛЕКТРОМОБИЛНОСТ кој го органзираше настанот: линк клик фото албум на ФБ, БРАВО дечки! Посебна благодарност за Проф. д-р Милан Ќосевски кој несебично ја помага организацијата како логистички така и консултантски во целиот период од постоењето на ЕЛЕКТРОМОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА, кој ја вклучи организацијата како надворешен партнер на Институтот за МКММ и возила, особено после иницијативата, Научно Наставен Совет на МФС официјално со одлука да го поддржи настанот ЕВ2 Конференција! Ви благодариме Професоре Милан!

We would like to thank all the presenters for the Workshop and the Conference EV2. We would like to thank the city Skopje and the department for ecology and nature. We thank to the enthusiasts of the engineers that converted cars and presented them on the EV EXPO 2015. We would like to thank AM CERT for making the first homologation of the converted cars in Macedonia. The team of ELEKTROMOBILNOST MAKEDONIJA that orgnized the event, link click photo album on FB. We from ELEKTROMOBILNOST MAKEDONIJA would specially like to thank Prof. Milan Kjosevski that supported the organization logistically and consultative in the past years as the NGO is becoming an external partner to the Institute for MKMM and vehicles, part of Mechanical faculty – Skopje, specially since the Scientific Teaching Council of the Faculty officially with a decision supported the EV2 Conference. We thank you  Professor Milan!

Имавме медиумска поддршка од Нова Македонија, Слободен Печат, Time.mk, 24 Вести, Канал 77, Антена 5, а исто така бројни медиуми (интернет, пишувани, телевизии итн.) дадоа поддршка како промоција за настанот и со прилози го покрија настанот дента, имено: Македонско радио, Канал 5, Дневник, Вечер, НОВАТВ.МК, Инфоплус.мк, ТЕЛМА, Телевизија 21, АлфаТВ, порталите INTERESNO.COM.МК, INOVATIVNOST.МК, DENAR, INPRESS, FOX.МК, CARCLUB.MK, BALKON3 итн. ВИ БЛАГОДАРИМЕ! Се надеваме дека и во иднина ќе соработуваме!

We have had support from the media, we thank them! 

На ДОНАТОРИТЕ кои го поддржаа настанот од 18 септември 2015 исто така им БЛАГОДАРИМЕ!

We thank our DONATORS for the support!

ДОНАТОРИ | DONATORS
ДОНАТОРИ | DONATORS
банер
банер

(колумна) Електрични возила? Зошто секогаш доцниме? | м-р Оливер Велковски дипл. ел. инг.

НВО Електромобилност има цел да ги собира и да ги претстави на едно место најновите трендови во електромобилната индустрија достапни во Македонија, човечкиот креативен потенцијал и инженерско знаење и од друга страна да даде простор за отворање на дискусија за проблемите со загадувањето кои Македонија ја вбројуваат во врвот на светските листи. Нашето општество за жал сеуште нема системски одговор за овој горлив проблем. Крајно време е и кај нас да се отвораат прашањата за чекорите кон одржливата иднина на Македонската економија и влијанието од неа врз животната средина преку преминот кон одржлив енергетски систем. Овој пристап и крајната цел носат предизвици, но токму тие предизвици се прилика за вклучување на креативниот потенцијал и инженерското знаење на студентите и дипломирани професионалци со иновации да се стигне до заштеда на енергијата и намалување на загадувањето меѓу другото и во транспортниот систем и електромобилната индустрија.

Зошто електрични возила?

Првенствено во делот на екологијата и заштитата на животната средина, електричните возила се далеку поеколошки од конвенционалните односно истите генерираат значително помалку емисија на CO2, PM10 и други стакленички гасови. Сите знаеме колку загадувањето е голем проблем во нашата држава, посебно во главниот град каде емисијата на јаглеродниот диоксид и канцерогените PM10 честички се во одредени периоди од годината и неколку пати поголеми од највисоките прифатливи граници. Енергијата добиена од обновливи извори на енергија (сонце, вода, ветер) ги прави ваквите возила целосно еколошки.

Бучавата, посебно во големите урбани центри е исто така голем проблем кое што допринесува до поголемо ниво на стрес. Употребата на овие возила кои се карактеризираат со ниско ниво на бучава, покрај тоа што го прави возењето доста удобно може значително да допринесе кон намалување на ваквиот негативен ефект кај класичните возила.

Имајќи во предвид дека електричните возила имаат значително помалку физички делови за одржување, споредбено со конвенционалните возила, па со тоа и трошоците за одржување се значително помали, а со тоа и оперативните трошоци.

Енергетската ефикасност кај електричните возила е далеку поголема одколку кај возилата на погон со внатрешно согорување.

Како да ги доближиме електричните возила до граѓаните?

НВО Електромобилност веќе неколку години преку своите активности прави напори да допринесе кон подигнување на свесноста кај граѓаните и институциите во државата конечно да отпочнат сериозни стратегии и планови за реална примена на ваквите возила и во нашата држава. Стратегија за интеграција на електромобилноста во државата е нешто што е потребно најпрво да се направи од страна на државата со помош на стручни лица од нашите факултети, компании и граѓанскиот сектор. Како и во секоја успешна приказна мора да се тргне од самиот почеток, а тоа е воспоставување на инфраструктура од полначи во поголемите урбани центри и автопатиштата во државата по главните коридори, преку кои најчесто минуваат и странски возила со цел транзит или посета на државата. Дополнителните мотивации од типот на бесплатни паркинзи, бесплатни патарини, намалени трошоци за регистрација, намалени давачки при увоз на електричните возила ќе допринесат да граѓаните и правните субјекти посериозно гледаат кон набавка на ваквите возила. Сепак треба да се има во предвид и искуството на останатите држави од Европа кои најголемиот ефект за доближување на електричните и хибридни возила до граѓаните е преку директна субвенција од страна на државата при набавка на истите. Како пример може да го земеме оној од Хрватска кои во текот на 2014 година започнаа а продолжија и во текот на 2015 година со сериозен процес на субвенционирање на еколошките возила каде преку Министерството за заштита на животната средина и Фондот за заштита на животната средина и енергетска ефикасност стратуваа проект за поттикнување на набавка на возила со намалена емисија на штетни гасови во вредност од седум милиони куни (околу 900.000 евра). Инаку проектот на Владата во Хрватска има за цел да се подобри квалитетот на воздухот во градовите преку намалување на штетните гасови во сообраќајот. Средствата се наменети за граѓани и правни лица кои ќе може да добијат кофинансирање во вредност од 30.000 до 70.000 куни (од 4.000 до 9.000 евра) по возило, во зависност од технологијата што ја користи (електрични, хибридни приклучни хибридни возила, е-скутери, четирицикли).

Исто така и искуството на Естонија не смее да не се спомне каде од страна на државата беше донесена стратегија за набавка на 500 електрични возила за потребите на државната администрација како и набавка на 167 брзи полначи низ урбаните центри и коридорите низ државата. Слични субвенции нудат и Скандинавските земји, Германија, Франција, Англија итн. кои имаат цели да до 2020 година бројот на вакви возила надмине над милион во Германија, над 1,5 милион во Англија, односно два милиони во Франција. НВО Електромобилност смета дека само преку еден ваков конструктивен пристап од страна на државата ваквите возила и покрај нивната висока цена во моментов, може да станат подостапни за граѓаните и компаниите.

Непостоењето на полначи по главните коридори низ државата ги одвраќа сопствениците на ваквите возила од останатите држави од Европа да транзитираат низ нашите патишта. Имајќи ја во предвид малата површина на нашата држава сметаме дека инвестицијата за воспоставување на инфраструктура од полначи на секои 50 до 80 км на главните делници Куманово – Крива Паланка – Скопје – Гевгелија, Скопје – Штип – Струмица, Скопје – Охрид – Битола и Скопје – Тетово – Кичево – Охрид нема да претставува голема инвестиција, а сепак ќе придонесе Македонија да се најде на мапата на земји од ЕУ во која ќе можат слободно да се движат и ваквите возила. Вакви полначи се воедно потребни и во урбаните центри каде истите би се поставувле во катните гаражи, јавните паркинзи, хотели, трговските центри кае граѓаните ќе можат да ги полнат своите возила додека пазаруваат, престојуваат во некој хотел или пак се на работното место.

Во текот на изминатите неколку месеци во нашата држава на наша голема радост можеме слободно да кажеме дека се случува раздвиженост по однос на прашањето поврзано со електромобилноста, имајќи во предвид дека за кратко време има четири официјални конверзии на класични во електрични возила (две во Скопје, едно во Радовиш и едно во Тетово) кои се хомологирани, регистрирани и возат по нашите улици. Воедно треба да се напомене дека веќе некои салони донесоа електрични автомобили, една од поголемите банки во нашата држава веќе набави 5 електрични автомобили за своите потреби, од страна на град Скопје се промовираше првиот полнач во катна гаража, Градот Скопје набави најпрво 5 мали електрични возила и 5 е-велосипеди, а пред неколку дена сме сведоци и на набавката на 5 електрични скутери за потребите на администрацијата на Градот.

Она што во моментов го прави НВО Електромобилност е барање начин да ваквите возила побрзо се најдат на нашите улици и сите заедно да ги почуствуваме бенефитите од истите. Имено во изминатиот период беа испратени иницијативи до неколку општини во нашата држава за обезбедување на бесплатни паркинзи преку нивните јавни претпријатија кои стопанисуваат со паркинзите, а воедно беше поднесена иницијатива до релевантините институции во Државата околу обезбедување на бесплатни патарини за електричните и хибридни возила. Се надеваме дека исходот ќе биде позитивен во скоро време од страна на сите оние до кои се обративме и допрва ќе се обраќаме како би можеле сите заедно да допринесеме кон промовирање на новите технологии и трендови во мобилноста, а со тоа и да допринесеме за подобрување на нивото на загадување во нашата држава имајќи во предвид дека се вбројуваме за една од најзагадените држави во
Европа.

Конференција, ЕКСПО, работилница и електричен полигон!

Во насока на исполнување на нашите цели и таргети Здружението на граѓани Електромобилност Македонија на 18.09.2015 год. (петок) со почеток од 10 до 17 часот во рамки на глобалниот настан „Европска недела на мобилност“ учествува со неколку настани. Имено најнапред серијата на настани ќе ја започнеме со „Електричниот полигон“ кој по втор пат го организираме во соработка со Секторот за заштита на животната средина и природата при Град Скопје во рамки на се дружиме со ученици од деветто оделение од основните училишта и разговараме за електричните возила и нивното значење за животната средина. На крајот од едукативното дружење со учениците практично им покажуваме како изгледаат електричните возила и ги провозуваме со некои од нив.

По завршувањето на „Електричниот полигон“ започнува „ЕКСПО за електрични возила“ кое за прв пат се организира во нашата држава, каде на едно место ќе се прикажат сите релевантни примероци на електрични возила кои моментално се возат по нашите улици како нови електрични автомобили, конвертирани возила од мотор со внатрешно согорување во електричен, е-скутери, е-велосипеди, мали електрични возила, како и полначи за електрични возила и дополнителна опрема. Во текот на денот предвиде е и теоретски дел каде ќе се оддржи Работилница и Конференција каде дел од предавачите се наши истакнати професори и докторанти од техничките и општествените факултети, а дел од предавачите ќе бидат и од други држави, при што ќе слушнеме интересни информации и податоци кои се директно поврзани со електричните возила и нивното влијание на нашите простори.

Искрено сметаме дека со ваквата целодневна активност ќе побудиме интерес кај различни структури на граѓани и правни субјекти при што секој ќе си најде нешто интересно кое ќе може да го проследи, да се едуцира и да се забавува.

ОБЈАВЕНО во Слободен печат на 17 септември 2015

Автор: м-р Оливер Велковски

(настан) ЕВ2 Конференција | EV2 Conference

ЕКСПО ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ ВОЗИЛА
ЕКСПО ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ ВОЗИЛА

(ENGLISH version below!) Драги пријателки и пријатели, колешки и колеги, професор(к)и, граѓан(к)и, во петок на 18 септември 2015 Ве каниме на целодневни активности со почеток од 09:00 до 17:00 часот поврзани со електрични возила како дел од ЕВ2 Конференција која опфаќа:

Прв ЕКСПО за електрични возила во Македонија
Втора ЕВ2 Конференција во Македонија
Работилница за практични апликации за ЕВ
Електричен полигон 2

Влезот е бесплатен за сите сесии!

АГЕНДА МК 18092015
АГЕНДА МК 18092015

Идејата за ЕВ2 НАСТАНОТ потекнува од континуираните напори и работа на ТИМОТ на ЕЛЕКТРОМОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА.

Цели на проектот

Подигнување на свесност кај граѓанството за електричните возила и заштитата на околината е главната цел на настанот. Директен контакт на граѓаните преку ЕКСПО со напредните технологии во електромобилноста. Ваквите активности имаат за цел да створат широка рамка за приготвување на серија на стратегии за електрична мобилност во Македонија со насока кон електрификација на транспортниот сектор во Македонија.

Место и време на настанот

„Електричниот полигон 2”, односно едукативниот час со учениците од основните училишта има за цел запознавање со електричните возила со дополнителен акцент за нивното значење за животната средина. Инаку овој настан предвидено е да биде вовед во целодневните активности на 18 септември 2015 г. а истиот ќе се случува на паркинг просторот на кампусот технички факултети (МФС и ФЕИТ) во Скопје.

Научничко-теорискиот дел (Втората Конференција за ЕВ во Македонија кодирана како ЕВ2 Конференција и Работилницата за практични апликации за ЕВ) во рамки на настаните ќе се одржи во просторијата K9 во зградата при Институтот за МКММ и возила при Машински факултет – Скопје, нова зграда. ЕКСПО е закажано и ќе се одржи на паркинг просторот од Машинскиот Факултет и Факултетот за информатички технологии во близина на зградата од Институтот за МКММ и возила. На паркинг просторот ќе бидат презентирани електрични возила, полначи и дополнителна опрема која директно е поврзана со електрична влеча. Настанот е предвидено да се одржи во рамки на глобалниот настан „Европската недела на мобилност” на 18 септември 2015 година (петок). Времето предвидено за одржување на настанот е со почеток од 9 до 17 часот.

Зграда на Институтот за MKMM и возила, Машински факултет – Скопје: 

Institute for motor vehicles and homologation Mechanical faculty - Skopje
Institute for МКММ and vehicles, Mechanical faculty – Skopje, new building
ЕКСПО МАПА на излагачи
ЕКСПО МАПА на излагачи

Тимот

Членови на НВО ЕЛЕКТРОМОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА со поддршка на Секторот за заштита на животната средина и природата при град Скопје и Институтот за МКММ и возила при Машинскиот факултет – Скопје ќе ги организираат споменатите НАСТАНИ. Сите кои сакаат да волонтираат на настанот и да бидат дел од организацијата се добредојдени, напишете ни и-меил: info@elektromobilnost.mk  🙂

Целни групи

Целта е да имаме мноштво различни заинтересирани поединици и групи за напредните технологии во автоиндустријата и електротранспортот како: студенти и средношколци, професорски и наставнички кадри, претставници на компании, генерално групи и поединци од граѓанството заинтересирани и пасионирани љубители на електричните возила итн.

Вклучени страни

Очекуваме директна вклученост од наставниот кадар од Машинскиот факултет – Скопје, Факултетот за електротехника и информациски технологии, иноватори, повеќе оддели од градската управа на Скопје, ЈП Градски паркинзи, компании кои продаваат електрични возила е-скутери и е-велосипеди, компании кои продаваат полначи и дополнителна опрема како батерии, кабелска конфекција, контролери, електромотори, електромашински компании во широк спектар, државни и приватни електроенергетски компании, општествено одговорни компании од други сектори, инженери кои прават преработки од класични во електрични возила

Ризици поврзани со проектот

Можни ризици и пречки во реализација на дел од НАСТАНИТЕ на 18 септември 2015 г. би можеле да бидат метеоролошки неприлики односно појава на дожд што би можело да го намали присуството на поголем аудиториум и посетеност од страна на граѓаните кои би дошле на ЕКСПО коe ќе се одржи под отворено на паркингот пред зградата на Институтот за моторни возила и хомологација при МФС. Ризикот е со мала веројатност, но го земаме во предвид.

Очекувања од настанот

Рамките на настанот дефинираат дека ќе има зголемен интерес на граѓаните за ЕВ како нов тренд во мобилноста и како алтернатива на аерозагадувањето со зголемување на интересот на град Скопје и државните институции за купување на ЕВ (електрични возила) во широк спектар, имплементирање на инфраструктура од полначи во град Скопје и Македонија (коридори север-југ и исток-запад и урбаните центри) со субвенции за граѓаните и легалните ентитети кои ќе купат електрични возила или кои веќе користат електрични возила. Субвенциите кои се очекуваат од локалната самоуправа и државата во процесот на подигнување на свеста за употреба на електричните возила претставуваат финансиска помош при набавка на електрични возила вклучувајќи е-скутери и е-велосипеди. Како дополнителен мотив кој се очекува дека значително ќе го стимулира македонскиот граѓанин при набавка на вакви превозни средства е овозможување на бесплатни паркинзи во рамки на целата држава во општините каде е воспоставено зонско паркирање, бесплатно полнење на возилата преку полначи инсталирани на јавни места, бесплатни патарини низ целата држава, намалени трошоци за регистрација на возилата, намалени трошоци при увоз на возилата итн.

Ве повикуваме да дојдете, а ТИМОТ на Е-мобилност Ве поздравува!

logo01_whitebg_1

English version:

Dear friends and colleagues, professors and citizens, on Friday 18th of September 2015 we invite you on the campus of the faculties of Mechanical and Electrical engineering for a whole day of EVENTS starting from 09:00 hours till 17:00 hours all connected to electrical vehicles, pls view the AGENDA and you are welcomed, you are WELCOMED in any of the sessions interested for yourself.

AGENDA EN 18092015
AGENDA EN 18092015

EV2 Conference covers 
1st EXPO for Electric Vehicles in Macedonia
Second EV2 Conference in Macedonia
Workshop on practical applications in EVs
Electric Polygon 2

The idea for the EV2 EVENT arises from the continuous efforts and work of the TEAM of ELEKTROMOBILNOST MAKEDONIJA.

Objective of the project

The project aims at raising awareness among the general population about the importance of electric vehicles on the environment with direct contact with the citizens with the new technologies in electric mobility. The initiative aims at a broader framework for preparing series of strategies for electromobility in Macedonia.

Place and time of the event

Electric polygon 2 organized for the second time as the number 2 suggests as an educational hour with primary school kids as an introduction into electric vehicles as well as their importance for the environment. The whole day of EVENTS shall be initialized with the E-polygon 2 on the 18 of September 2015. The event is scheduled to be organized on the parking space on the campus of technical faculties(Faculty of Mechanical Engineering – Skopje and Faculty of Electrical Engineering and Information Technologies). The scientific theoretical share (Second Conference for EV in Macedonia coded as EV2 Conference and the Workshop for practical applications regarding EVs will be both separate sessions with differentiated audiences as scientific and applicative ones) in the framework of the EVENT is scheduled for realization in the K9 room in the building of the Institute for MKMM and vehicles in the Faculty of Mechanical Engineering – Skopje, new building. The EXPO is scheduled to be organized on the parking space on the campus of the Mechanical Engineering – Skopje and the Faculty of Electrical Engineering and Information Technologies. The parking lot on the campus is planned to lay the presented electric vehicles, apparatuses and accessories with regard to the EVs. The event is scheduled as part of the global event “European Mobility Week” on 18th of September, 2015 (Friday). Time scheduled for holding the event is 09:00 until 17:00.

Venue of the event: 

Institute for motor vehicles and homologation Mechanical faculty - Skopje
Institute for МКММ and vehicles, Mechanical faculty – Skopje, new building
ЕКСПО МАПА на излагачи
EXPO map of exibitors

 

The team

Members of NGO Elektromobilnost Makedonija with support of the Department of environmental protection and nature in the City of Skopje and the Institute for MKMM and vehicles in the Faculty of Mechanical Engineering will be organizing the EVENTS. Volunteers are welcomed to be part of the organization, write us an e-mail: info@elektromobilnost.mk 🙂

Target audiences

The goal is that we have different visitor groups interested in the advanced technologies in the auto industry such as: students, professors, representatives of companies, citizens and lovers of electric cars etc.

Stakeholders

We expect direct involvement by the scientists from the Faculty of Mechanical Engineering – Skopje, Faculty of Electrical Engineering and Information Technologies, stakeholders from the City of Skopje, precisely the Department of Environmental Protection and Nature, through PE City Parking, Motor Show, companies selling electric scooters and bicycles, companies producers of chargers for electric cars, innovators, electromechanical companies in a broad spectre, state energy companies, engineers making conversions from conventional to electric vehicles, NGO E-mobilty group etc.

Risks regarding the project

Possible risk and obstacles in the realization of the EVENT on the 18th could be an occurrence of meteorological phenomenon and possibly rain that could reduce the presence of a greater audience and attendance by citizens at the EXPO intended to be held outdoors in the campus parking lot in the Institute for MMKMM and vehicles at MFS and the parking lot in front of the Faculty of Electrical Eengineering and Information Technologies. This risk is reduced with a certain probability, but should always be taken into consideration.

Expectations of the project

Within the framework of the project we expect an increase of the interest of the citizens for electric vehicles as a new trend in mobility and increase in the interest of the City of Skopje and State institutions for purchase of electric vehicles in broad spectrum, establishment of an infrastructure of chargers around the City of Skopje and through out Macedonia north-south and east-west corridors and urban centres) with provided subsidies for the citizens and legal entities who will buy EVs or are already using electric vehicles. Subsidies are expected from local governments and the State through the process of awareness for the use of electric vehicles and the benefits for the environment and financial subsidies for the purchase of electric vehicles including e-scooters and e-bikes as well. As an extra motivation that will significantly stimulate the Macedonian citizens for purchasing EVs will be providing free parking throughout the city, free charging, toll free throughout the country, reduced to zero costs for registration, reduced costs for importing the vehicles etc. We push for a regulation and State law regarding EVs and a series of strategies regarding EVs in Macedonia via the Faculties and Institutes as well as cluster as a EV chamber for possible production of parts for the E-mobility industry and electric vehicles in broad range as we in the NGO ELEKTROMOBILNOST MAKEDONIJA EV builders group have the capacity to lead the whole process.

CHEERS and contact us and let’s work together for the EV future! 🙂e-mobilnostLOGO.jpg