Објави труд!

Електричните возила допираат повеќе дисциплини како урбанизација и транспорт, антропологија, урбана архитектура, општествени дисциплини, итн. Според тоа, гледајќи кон културата како целина, со директна вклученост на едукативните и факултетските автономни зони. Електромобилноста силно ја промовира науката и напредното инженерство, но двигателот не се електричните возила сами по себе, туку, се работи за трансформација на културата и урбаните средини во целина, со аспекти за трансформирањето на урбаната архитектутра.

Принципот е, порталот да биде отворена база која ќе биде достапна за сите заинтересирани за дисциплината. На порталот веќе се објавени и достапни бројни статии, колумни, инженерски пракси, трудови од научни списанија, дипломски, магистерски, докторски трудови, бројни видео предавања итн. Сите трудови од дисциплината се добредојдени и со задоволство ќе ги објавиме!

—–> info@elektromobilnost.mk. 

 

Be Sociable, Share!