Централен регистар

Централен Регистар на РМ – ЕМБС: 6841864
Трансакциска сметка НЛБ: 210–068418640-256
Единствен даночен број: 4057013520204

Central Register of MKD – Unique Entity ID Number: 6841864
Transaction Account at NLB: 210–068418640-256
Unique Tax Number: 4057013520204

info@elektromobilnost.mk

Веб страна на Централен регистар на Македонија | Web page of the Central register of Macedonia http://www.crm.com.mk

 

Be Sociable, Share!

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *

*