Железнички троли | Применлив концепт во .мк

Сте чуле размислување да се користи железницата за развој на мали тролејбуси за лична уоптреба кои би биле custom made но кои би ги имале сите специјализирани уреди и технички дозволи за безбедност итн.? Возилото на видеото  пред повеќе години било во Македонија, се работи за Волга ГАЗ М-21 како интересен железнички троли концепт, принцип кој би функционирал и на ниво на град Скопје како циркуларно кружење можеби околу кејот на Вардар од двете страни или во другите градови како циркуларна патека околу главните точки на градот.

А, еве како тоа функционира во Германија, се работи за Фолксваген со мотор за внатрешно согорување, но зошто тоа во принцип да не бидат и троли електровозила?

На пример батериски напојуван електромоторен железнички троли?