(download) Преглед на можностите при избор на електричен мотор и енергетски преобразувач кај електрично возило | Дејан Пејовски и Велковски Бодан

Во периодот од 19.11.2015-21.11.2015 во просториите на Факултетот за електротехника и информациски технологии – ФЕИТ, Скопје се одржа Студентската конференција „Eнергетска ефикасност и одржлив развој“ на која беа презентирани трудови на актуелни теми поврзани со рационално искористување на енергетските ресурси и зачувување на животната средина. Студентската конференција „Eнергетска ефикасност и одржлив развој“ е прва конференција од ваков тип, која се организира трета година по ред. Организатори на конференцијата се Здружението за истражување и промоција на енергетската ефикасност и одржливиот развој СКЕЕОР, Скопје и Факултетот за електротехника и информациски технологи(ФЕИТ) – Скопје. Повеќе информации на порталот на СКЕЕОР.

Интересни за нас драги читатели беа две презентации кои ги слушавме во третиот ден од настанот директно поврзани со електрични возила.

Во овој пост го презентираме трудот на студентите Дејан Пејовски и Бодан Велковски во кој се обработени типови на мотори за електрични возила со соодветни преобразувачи и управување. Во интерес на пошироката инженерска публика и во договор со колегите Дејан и Бодан го објавуваме трудот како значаен документ креиран од студенти под менторство на Проф. д-р Гога Цветковски: „Преглед на можностите при избор на електричен мотор и енергетски преобразувач кај електрично возилo”. Во прилог и трудот со наративот, графиците, шемите и референците како допoлнителна помош при истражувања.

Обработени: Мотор за еднонасочна струја и чопер, асинхрон мотор со кафезен ротор со двоен инвертор со управување со синусна широчинско импулсна модулација, синхрон мотор со перманентни магнети  со трифазен напонски инвертор (со IGBT транзистори) управуван со агол на спроведување и електронски управуван релуктантен мотор со асиметричен полумостен инвертор.

Коментар: Би било одлично да се продолжи со истражувањето во истиот правец со продлабочени анализи и трудови со цел ширење на полето како би можеле нашите инженерски кадри да имаат достапна, прегледана и процесирана литература за самоградба и градба на електрични возила со серија на апликации до 200, 500 и 1000 килограми. Мошне интересни за разгледување да поентираме се референците на крајот од трудот.

Им честитаме на Бодан и Дејан за одличниот труд со напомена дека можете како врвни студенти да ги контактирате за соработка, повелете и-меил адреси: dejan.pejovski@hotmail.com и velkovski_bodan@live.com.

Be Sociable, Share!

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *

*